Mario

כשחשבנו על גוף התאורה Pepe, היינו במצב רוח משחקי.. בחנו את המאפיינים של בובות מריונטה, וניסינו לזקק אותם לגוף תאורה שמעביר את תחושת השעשוע, ועדיין, נשלט ומדויק בתנועותיו. פיסת העץ המכופפת בתפקיד המפעיל, המגדיר לספוטים את כיוונם ה'אקראי' במרחב, וחוטי התליה לוקחים חלק ויזואלי ברעיון המוצר.

3500

כמות